21 Jun 2018 - 19h / Beograd

Milija Belić – Izazov modernosti

Izdavačka kuća Arhipelag nedavno je objavila novu knjigu eseja međunarodno poznatog umetnika o nekim od najzanimljivijih izazova modernog doba i moderne umetnosti.

Modernost je stalni izazov za Miliju Belića, kako u njegovim radovima, u kojima istrajno i suptilno preispituje iskustva i senzibilitet novog doba, tako i u njegovim esejima, u kojima se suočava i sa svojom stvaralačkom avanturom i sa opusima velikih srpskih, evropskih i svetskih umetnika.

Belićevi eseji predstavljaju retko svedočanstvo i analitičke zapise o novoj monumentalnosti Petra Omčikusa, o skulpturama Momčila Milovanovića, o slikarskom metajeziku Sretena Nikčevića ili o fotogramima Mirka Lovrića. Belić studiozno piše o Brankusiju kao ocu moderne skulpture ili pak o poetičkim izazovima moderne umetnosti. Belićeva posebna tema jeste Pariz. Otuda čitav niz eseja u knjizi Izazov modernosti govori o umetničkom duhu Pariza, o umetničkim vezama Beograda i Pariza, prisustvu i tragu srpskih umetnika na važnim pariskim salonima i na pariskoj likovnoj sceni.

Sastavni deo ove zanimljive i izazovne knjige jeste preko dvadeset reprodukcija radova poznatih srpskih i svetskih umetnika.

Milija Belić (Rudovci, 1954), srpski slikar, skulptor, teoretičar umetnosti, diplomirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1978, na odseku za slikarstvo. Odbranio sa najvišom ocenom doktorsku tezu na Sorboni 1994. i stekao titulu doktora umetnosti i nauka o umetnosti. Objavio je knjige: Meta Art (SKC, Beograd, 1997), Nebeske priče (Biblioteka grada, Beograd, 2000), Apologie du rythme (L’Harmattan, Paris, 2002), Omcikous (L’Age d’Homme, Lausanne, 2004), Slika i Svet (SKC, Beograd, 2004), Fotografije 1964-1978. (Narodna knjiga & Alfa, Beograd, 2008), Spiritus Mundi (Red Box, Beograd, 2011), Metafotografije Mirka Lovrića (Kulturni centar & Clio, Beograd, 2015). Dela mu se nalaze u sledećim kolekcijama: Nacionalna biblioteka, Pariz; Muzej Satoru Sato, Tome (Japan); Muzej savremene umetnosti, Beograd; Srpski kulturni centar, Pariz; Biblioteka grada Beograda itd.

Milija Belić živi u Parizu.

Govore:

  • dr Ljubomir Erić
  • dr Ratko Božović
  • Gojko Božović
  • Milija Belić

Na srpskom, bez prevoda.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Četvrtak, 21. jun 2018 – 19h00