15 jan - 11 feb 2019 / Beograd

Street-art izložba: Saputnici

Street art je jedno od polja urbanih kultura kojem Francuski institut poklanja posebnu pažnju. Više puta su radovi umetnika izlagani u Institutu u Beogradu, a već nekoliko godina podržavaju se i rezidencije francuskih i srpskih street art umetnika.

U septembru ove godine smo sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine organizovali veliku izložbu na temu životinja koje prate istoriju čovečanstva. Odlučili smo da i u Beogradu predstavimo ovu upečatljivu izložbu čija je tematika goruća aktuelnost. Prikazani radovi pozivaju na preispitivanje u vezi sa narušavanjem biodiverziteta, o čemu će biti i reči na predavanju između umetnosti i nauke, koje će biti održano 15. januara 2019. godine.

Kustos Vladimir Palibrk okupio je francuske i srpske umetnik Polar Bear-a, TKV, Sanju Stojkov i Aleksandra Bunčića koji su radili na biografijama jednog broja životinja koje su odigrale bitne istorijske uloge u razvoju kako ljudske civilizacije na globalnom planu, tako i malih lokalnih zajednica i gradova.

Bilo kao saputnici i pomagači istorijskih ličnosti u ključnim momentima njihovih karijera i zalaganja za neki opšti interes, bilo kao akteri velikih istorijskih i političkih događaja, svojim učešćem u složenim naučnim eksperimentima u koje se ljudi nisu smeli sami upustiti ili pak hrabrom inicijativom u sasvim neočekivanim i rizičnim situacijama, kroz istoriju se dešava često da ova bića steknu skoro pa ljudske biografije koje bivaju zapisane i prepričavane kao deo zvanične istorije ljudskog roda. Na ovaj ili onaj način, životinje bivaju afirmisane u okviru ljudske zajednice, uživaju počasti, postaju istorijske reference pa čak i moralni uzori budućim ljudskim generacijama. Dešava se da im se podižu spomenici, štampaju se majice sa njihovim likom, neki od njih postaju ikone popularnih kultura. Veoma često životinje kao konkretne jedinke ili kao čitave grupe utiču na tok istorije bilo pozitivno ili negativno, na ovaj ili onaj način menjajući ponašanje, politike i strategije čitavih generacija….

Vladimir Palibrk.

Izložba je realizovana u okviru programa Kaleidoskop, kao deo projekta Publika u fokusu, podržanog od strane Fondacije Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture, a kroz partnersku saradnju i podršku MSUV, Francuskog Instituta u Srbiji, pariske street art galerije Lithium, platforme Street Art Rezidenture Udruženja Elektrika i Ministarstva Kulture Republike Srbije.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Otvaranje / predavanje: utorak 15. januar u 18.00