NAUKA I INOVACIJE

Više od 700 studenata i istraživača iz Srbije svake godine odlazi u Francusku, pedesetak njih uz podršku francuske vlade.

Naši partneri, među kojima je i Centar za promociju nauka, zalažu se za ofanzivni pristup u oblasti popularizacije nauke, naročito u oblastima gde su uočljivi veliki izazovi savremenog sveta: klimatske promene, zaštita biodiverziteta, društvene nauke, javno zdravlje, jednakost žena i muškaraca, geofizika, arheologija… Naš cilj je razvijanje saradnje između francuskih i srpskih univerziteta i učešće u finansiranju zajedničkih izuzetnih istraživačkih projekata.