1 jul 2022 - 18h / Beograd

Izazovi identiteta u doba seksualne demokratije

Debata
Izazovi identiteta u doba seksualne demokratije

Ova tribina (druga po redu u ciklusu „Šta je rod?“) fokusira se na pitanje seksualne demokratije i probleme koji se javljaju u domenu demokratizacije seksualnosti. Koncept seksualne demokratije, koji Erik Fasen definiše kao proširenje demokratske logike na pitanja roda i seksualnosti, pokazuje se kao moćno oruđe za razumevanje savremenih promena koje se odnose na seksualnost. Da li postoje slobode u polju seksualnosti? Da li postoji ravnopravnost? Šta nas čini neslobodnima u iskazivanju našeg seksualnog i rodnog identiteta? Takođe, da li “još uvek postoji barem jedno (seksualno) područje koje je zaista, suštinski prirodno, i koje izmiče istoriji i politici”? Vodeći se konceptima slobode i jednakosti, što su temelji političkih borbi za proširenje demokratije, akcenat u ovoj debati učesnici će staviti upravo na izazove i teškoće pred kojima se nalazi proces demokratizacije seksualnosti u kontekstu savremenih političkih i društvenih promena.

Učesnici:

  • Erik Fasen (Éric Fassin, sociolog, Université Paris-8, France)
  • Fia Menar (Phia Ménard, umetnica performansa i rediteljka)
  • Agata Milan Đurić (aktivistkinja i umetnica)
  • Moderator: Selena Radović, sociološkinja (Université Paris 8, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu).

Na srpskom i francuskom, uz simultani prevod. Ulaz slobodan.

Događaj će biti ispraćen nastupom dreg kraljice (drag queen) Lane Vi i projekcijama kratkih filmova Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu.

Erik Fasen je profesor sociologije na Katedri za političke nauke i kopredsedavajući Odeljenja za rodne studije na Univerzitetu Pariz 8. Jedan je od osnivača novog istraživačkog centra – Laboratorije za studije roda i seksualnost (LEGS, CNRS / Paris 8 / Paris 10). Predavao je u Sjedinjenim Američkim Državama od 1987. do 1994. na Univerzitetu Brendis i Univerzitetu u Njujorku, i na Ecole normale superieure u Parizu od 1994. do 2012. Njegov rad se fokusira na savremene seksualne i rasne politike, uključujući pitanja imigracija u Francusku, Evropu i Sjedinjene Američke Države – uglavnom u komparativnoj perspektivi. Često je uključen u francuske javne debate o pitanjima kojima se bavi u svom radu – od “gej brakova” i rodne ravnopravnosti, do politika imigracije i rase, kao i razvoja levice.

Fia Menar je francuska žonglerka, izvođačica, koreografkinja i rediteljka. Učila je kod majstora žongliranja Žeroma Tomasa, a zatim se pridružila njegovoj grupi kao izvođač u nekoliko kreacija do 2003. godine. Sa svojim solom “Ascenseur, fantasmagorie pour élever les gens et les fardeaux” (“Lift, fantazmagorija za uzdizanje ljudi i tereta”) iz 2001. postaće poznata kao autorka. Godine 2008. njena umetnička karijera je krenula u novom pravcu sa projektom “I.C.E.” (“Injonglabilité Complémentaire des Eléments”), čiji je predmet proučavanje imaginarija transformacije i erozije kroz prirodne materijale. Godine 2014. ministarka kulture i komunikacija Oreli Filipeti unapredila ju je u čin viteza Ordena umetnosti i književnosti. Podržana je zbog svog jedinstvenog pristupa, a njeni radovi su predstavljeni gotovo širom sveta.

Agata Milan Đurić je aktivistkinja i umetnica iz Beograda. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, takođe je završila Ženske studije i Kvir studije, i iymeđu ostalih specijalnu edukaciju u Londonu „Savetovanje i terapija sa LGBTIQ osobama“. Započela  je svoj rad u Arkadiji, prvoj organizaciji za prava lezbejki i gej muškaraca, kao i u mirovnim organizacijama. Između ostalog, radila je u školi za slepu i slabovidu decu, Romskom kulturnom centru, u okviru koga je postojao i prvi romski teatar u Srbiji, saradnica međunarodnih organizacija (rad u mirovnoj organizaciji Glencree u Irskoj). Osnivačica organizacije Geten (ranije Gayten-LGBT) i LGBTIQ SOS telefona, prvih intersekcionalnih programa  i grupa podrške za trans osobe, Rome i Romkinje LGBTIQ, jedna od organizatorki prvog LGBTIQ Prajda 2001. u Srbiji (dve međunarodne nagrade) godine, koautorka i voditeljka prve LGBTIQ radio emisije “Veče sa…  Gejming” na Radio stanici 202 (Heimdahl International award), prepoznata kao prva zvanična drag kraljica odnosno trans queer performerka u Srbiji – Viva la Diva (prva nagrada na festivalu Transfabulous u Londonu), saradnica međunarodnih organizacija, inicijatorka pionirskih istraživanja, autorka tekstova, poezije, proze, prevoda, urednica publikacija (Sigmund Frojd: Kritičke evaluacije; Trans, Interseks, Kvir – Osvrti i novi horizonti; i drugih), učestvovala u kreiranju različitih modela zakona, poput Zakona o zabrani diskriminacije, Zakona o rodnoj ravnopravnosti, Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba i drugim.

Selena Radović je doktorandkinja na Univerzitetu Pariz-8, Francuska (Pratiques et théories du sens – Laboratoire d’études du genre et de la sexualité), i doktorandkinja na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Istraživačica je Instituta za sociološka istraživanja u Beogradu, u okviru projekta Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri, i članica GenLab-a Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu. U sklopu stipendije Ambasade Francuske 2018. usavršavala se u Parizu kroz program rodnih studija na Institutu Genre, Travail, Mobilités (Centre de Recherches Sociologiques et Politiques de Paris). Trenutno završava doktorat u komentorstvu na Univerzitetu u Parizu (mentor Erik Fasan) i Univerzitetu u Beogradu (Vladimir Vuletić) na temu transformacije seksualnosti u savremenim društvima Srbije i Francuske, kao stipendista francuske Vlade.

Info

Francuski institut u Srbiji, Beograd

Knez Mihailova 31

Petak, 1. jul, 18h00