21 sep 2017 / Francuska

„Kulturni boravci“ širom Francuske

„Séjours Culture“, konkurs za „kulturne boravke“ širom Francuske (za frankofone i anglofone kulturne radnike; 13-22. novembar 2017)

Ministarstvo kulture Francuske okupiće u novembru 2017. kulturne radnike iz celog sveta u okviru desetodnevnog boravka koji će im omogućiti susrete sa profesionalcima iz oblasti kulture koji su dosegli visok nivo u okviru domena kojim se bave. Ovaj boravak pružiće im  mogućnost da upoznaju organizatore kulturne i umetničke francuske scene, ali i da razmene mišljenja i iskustva sa kolegama sa 5 kontinenata. Pozivaju se kandidati koji se profesionalno bave kulturom, koji imaju dobar nivo znanja francuskog ili engleskog, da podnesu kandidature na adresu Francuskog instituta u Srbiji, do 21. septembra 2017. (skenirani dosije u pdf formatu poslati na adresu ifs@institutfrancais.rs)

Troškove boravka u Francuskoj (smeštaj, ishrana, lokalni transport) odabranih kandidata platiće francusko Ministarstvo kulture. Troškove medjunarodnog prevoza plaćaju sami kandidati ili njihov poslodavac.

Uz priloženi komentar Francuskog instituta u Srbiji, odluku o usvajanju kandidatura doneće izborni komitet u Parizu. Skrećemo pažnju kandidatima na strogu selekciju (prijave kandidata koji su u prethodne dve godine već boravili u Francuskoj na poziv Ministarstva kulture, neće imati prioritet).

Više