22 okt - 24 okt 2022 / Beograd

„Novi naručioci“ – Fransoa Hers i Sofi Risteliber

Francuski institut u Srbiji pridružuje se Muzeju istorije Jugoslavije i Muzeju savremene umetnosti, koji u saradnji sa dramaturškinjom Ivanom Momčilović i Edicijom Jugoslavija organizuju dva razgovora na temu inicijative „Novi naručioci“ i dela Sofi Risteliber.

22/10/2022 u 19.00
Dvorana kulturnog centra Beograda

Razgovor sa francuskim fotografom i teoretičarem umetnosti Fransoa Ersom, osnivačem inicijative „Novi naručioci“.

Kao afirmisani fotograf i nekadašnji načelnik za kulturne projekte pri jednoj od najvećih nacionalnih fondacija za razvoj francuskog društva „Fondation de France”, Fransoa Ers osmislio je model produkcije umetnosti u javnim prostorima pod nazivom „Novi naručioci”. Cilj tog modela je stvaranje umetničkih radova čiji su naručioci sami građani. Na taj način teži se podsticanju objedinjavanja zahteva za umetnošću i socijalnom integracijom, omogućujući građanima-naručiocima direktno učestvovanje u konceptualizaciji umetničke intervencije.

Ovakav model rada dopušta da se ekskluzivna pozicija naručioca umetničkih dela privremeno izmesti iz zvaničnih infrastruktura polja savremene umetnosti na zainteresovane građane i lokalne zajednice, i to zahvaljujući posebno osmišljenom odnosu i protokolu saradnje tri aktera: građana-naručioca, kulturnog medijatora koji tumači potrebu naručioca (muzeji su u ovom kontekstu viđeni kao jedni od najvažnijih mogućih medijatora) i umetnika ili umetnica koji se pozivaju da izvedu umetnički rad koji odgovara izraženoj potrebi. Naručioci, umetnici i medijatori zajedno definišu moduse upotrebe rada u odnosu na širu zajednicu. Bez obzira na vlasničku strukturu mesta na kojem je postavljen umetnički rad, naručilac i finansijeri moraju garantovati njegovu javnu upotrebu, tj. dostupnost.

Cilj razgovora biće upoznavanje lokalne zajednice s produkcionim modelom „Novih naručilaca, kao i otvaranje kritičkog dijaloga o ovom modelu rada i delovanja kontekstualizujući ga u okvirima jugoslovenskog singularnog iskustva i nasleđa samoupravnog socijalizma, udruženog rada i različitih formi politika brige za zajednicu.

U razgovoru će pored Fransoa Ersa i Ivane Momčilović učestvovati dr Višnja Kukoč, dipl. ing. arh. (Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu), Sonja Leboš, magistar kult. antropologije (Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja iz Zagreba), kao i Simona Ognjanović i Ana Panić, kustoskinje Muzeja Jugoslavije.

Događaj se realizuje u saradnji sa Udrugom za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja iz Zagreba a uz podršku Zaklade „Kultura nova”, Francuskog instituta u Beogradu i Kulturnog centra Beograd.

24/10/2022 u 19.00
Salon Muzeja savremene umetnosti u Beogradu

Razgovor sa francuskom fotografkinjom Sofi Risteliber.

Delo Sofi Risteliber povezano je recepcijom medijskih slika iz ratom razorenih područja, kao i o uticajima rata, prirodnih katastrofa i kulturoloških transformacija na prirodna i urbana okruženja. Sogi Risteliber beleži „ožiljke“ nastale u zemljama gde je bilo rata poput Libana, Iraka, Izraela, na Balkanu…. Tema susreta biće korišćenje fotografije u cilju istraživanja pejzaža i ruševina kao mesta koja nose tragove dramatičnih promena. Druga tema vezana je za opšti pristup i strategiju Sofi Risteliber u oblasti fotografije, njenih veza sa dokumentarnošću i estetikom kroz različite medije poput videa, isntalacija, zvučnih dela kao i različitih oblika izlaganja.

Info

Subota 22. i ponedeljak 24. oktobar 2022.
Dvorana kulturnog centra
Salon Muzeja savremene umetnosti