Filmski karavan

Godine 2012. Francuski institut u Srbiji je pokrenuo projekat turneje filmova koji su uvršteni u katalog Francuskog instituta. Svake godine organizuje se oko 500 projekcija u 36 srpskih gradova.

Katalog filmova titlovanih na srpski uvećava se svake godine za desetak naslova.

Filmski karavan se organizuje u vidu tematskih ciklusa.

Karavan je dostupan partnerima širom Srbije, dovoljno je da nam se obrate. Poziv može doći od nekog kulturnog centra, ali i od neke školske ustanove, ili NVO – ovaj program je svima dostupan, pod uslovom da budu zadovoljeni određeni kriterijumi: obezbediti kvalitetnu projekciju, razvijati aktivnosti na polju predstavljanja i približavanja publici francuske kulture, garantovati besplatan ulaz ili popuste na ulaznice i obavezati se na prikazivanje minimalnog broja ponuđenih filmova.

Kontakt: ffk@institutfrancais.rs

Podrška autorskom filmu

U saradnji sa ACID-om (Francusko udruženje za promociju nezavisnog filma) razvijamo saradnju na promociji autorskog filma prikazivanjem filmova na festivalima ili na redovnim repertoarima bioskopskih sala. Francuski institut finansira titlovanje filmova, a u izvesnim slučajevima  plaća autorska prava za projekcije.

Radimo takođe na predstavljanju srpskog filma u Francuskoj. Zahvaljujući ACID-u i njegovoj selekciji mnogi dugometražni i kratkometražni filmovi prikazani su na Kanskom festivalu 2017. u okviru programa ACID Trip.

Stručna saradnja

Na inicijativu Francuskog insituta, povodom organizovanja Festivala autorskog filma, upriličeni su «Francusko-srpski filmski susreti #1» koji su okupili srpske i francuske stručnjake, iz ACID-a i FCS-a (Filmski centar Srbije), direktore festivala, producente, distributere. Ovi značajni i veoma zapaženi susreti visoko su ocenjeni od strane stručnjaka i predstavljaju potvrdu potencijala razvoja francusko-srpske saradnje.

„Francusko-srpski filmski susreti #2“, na koje pravo učešća ima isključivo profesionalna publika, uz pozivnicu,  održali su se u Beogradu od 27. do 29. novembra 2017.

Institucionalna saradnja

Uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, Francuski nacionalni centar za film i animiranu sliku i Filmski centar Srbije potpisali su konvenciju o saradnji. Ova konvencija predstavlja preambulu za nove pregovore o sporazumima francusko-srpske saradnje.

Kontakti:
catherine.faudry@institutfrancais.rs
branislav.glumac@institutfrancais.rs
ffk@institutfrancais.rs
Pratite nas na Facebook stranici Francuski filmski karavan

"Tamara", režija: Aleksandar Kastanjeti
"Žeronimo", režija: Toni Gatlif
"Nisam đubre", režija: Emanuel Finkiel
"Fatima", režija: Filip Fokon
"Leto", režija: Katrin Korsini
"Bird People", režija: Paskal Feran
Opširnije

"Čuvarke", režija: Gzavije Bovoa,
"Kapetan Konan", režija: Bertran Tavernije,
"Istočni front, zaboravljeni front 1915-1919", Fransoa Boro,
"Život i ništa drugo", režija: Bertran Tavernije
Opširnije