27 apr 2018 / Beograd, Niš, Novi Sad

Digitalna tehnologija u službi medijacije u kulturi

Digitalna tehnologija u službi medijacije u kulturi: French Tech Culture u Srbiji

Predstavnici French Tech/Culture u poseti Nišu, Novom Sadu i Beogradu, povodom razgovora sa potencijalnim srpskim partnerima o upotrebi digitalne tehnologije u cilju valorizacije i medijacije u kulturi.

Nakon izdanja programa Digitalni novembar za 2017. godinu, Francuski institut u Srbiji podržava lokalne zajednice i srpske kulturne aktere u novim primenama digitalne tehnologije u oblasti medijacije u kulturi.

Vitalnost digitalnog ekosistema u kulturi u jugoistočnoj Francuskoj (Arl/Eks/Avignon) je dobro poznata : Organizacija za kulturne industrije i nasleđe grada Arla predstavlja jedini evropski  klaster posvećen toj temi. Arl je već angažovan u Nišu na trogodišnjem projektu decentralizovane saradnje, uz podršku Francuskog instituta u Srbiji i njegovog odeljenja u Nišu, kao i odeljenja za saradnju Ambasade Francuske u Srbiji. Imajući u vidu postojeću dinamiku saradnje, a polazeći od potreba koje su naši partneri u Srbiji iskazali, lokalni timovi su organizovali „Turneju Frech Tech Culture” u Novom Sadu, Nišu i Beogradu od 24. do 27. aprila 2018. godine.

Zvanični predstavnik organizacije, koja nosi oznaku „French Tech Culture”, gdin Žil Martine, kao i gđa Magdalena Latajad, koordinatorka projekta, posetili su Srbiju i sastali se sa partnerima iz oblasti kulture Francuskog instituta u Nišu, Novom Sadu i Beogradu.

U Novom Sadu, sastali su se sa Fondacijom Novi Sad 2021 i Galerijom Matice Srpske, začetnikom rada u oblasti kulturne medijacije u Srbiji.

Niš razvija integrisani pristup jedinstven u Srbiji, koji uključuje akademske aktere (Elektronski fakultet, privatna lica i predstavnike institucija koji se bave digitalnim tehnologijama. Tokom ovih susreta, učesnici su upoređivali tehnologije koje studenti i istraživači koriste za razvoj svojih aplikacija. Osnivanje Mastera koji povezuje medijaciju u kulturi i digitalne umetnosti mogao bi biti jedan od pravaca razvoja nakon ove posete. Sastanak je završen konferencijom o upotrebi novih tehnologija u medijaciji u kulturi, a posebno u arheološkim istraživanjima.

U Beogradu je održana neformalna razmena mišljenja sa glavnim partnerima saradnje Francuskog instituta u Srbiji : Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije, Ministarstvom kulture , Narodnim muzejem, Centrom za promociju nauke, zaduženim za katedru Nauka i umetnost, Univerzitetom umetnosti u Beogradu i klasterom „Digital Serbia„. Ovaj susret omogućio je da se po prvi put sretnu srpski akteri u ovoj oblasti, a istom prilikom su se upoznali sa aktivnostima ove Organizacije kako bi identifikovali i predložili načine rada za pojačanu saradnju sa francuskim digitalnim akterima.

Magdalena Latajad i Žil Martine su se sastali i sa predstavnicima Fondacije SHARE i posetili prostor NOVA ISKRA, prvi srpski digitalni centar koji povezuje digitalne tehnologije i kulturu. Tom prilikom je pokrenuta tema poboljšanja saradnje na platformi Archeomed – inovacionom centru posvećenom poslovima u kulturi i kulturnom nasleđu koji je osnovala Organizacija za kulturne industrije i nasleđe grada Arla.

Nakon ove misije, gdina Martinea su kontaktirali predstavnici Nacionalne kancelarije programa Kreativna Evropa sa predlogom da učestvuje na konferenciji o valorizaciji nasleđa lokalnih zajednica i akterima kulturnog života, koja će biti održana u junu. Grad Niš i Organizacija za kulturne industrije i nasleđe grada Arla će takođe zajednički odgovoriti na poziv za trogodišnji projekat Delegacije za saradnju sa inostranstvom lokalnih zajednica Francuske, kako bi nastavili i intenzivirali svoju saradnju o upotrebi digitalnih tehnologija u valorizaciji nasleđa.