31 dec 2017

Master Univerziteta Paris Saclay

Međunarodne stipendije za master nivo Univerzitet Paris Saclay 2017-2018.

Za univerzitetsku 2017-2018. godinu, Univerzitet Paris Saclay dodeljuje stipendije za izuzetne studente iz celog sveta koji budu primljeni na studijski program master nivoa (prva ili druga godina mastera).

Uslovi 

  • Biti inostrani student (do 30 godina)
  • Imati dobar uspeh tokom studija
  • Biti primljen na studijski program master nivoa Univerziteta Paris-Saclay

Iznos stipendije
Najviše 10.000 evra po godini, sa pokrivenim troškovima prevoza

Za dodatne informacije
Rokovi za upis na studije