16 mar 2018 / Srbija

Stipendije Vlade Francuske

Student ste i želite da nastavite studije u Parizu, Bordou, Nici ili nekom drugom univerzitetskom gradu u Francuskoj? Ostvarite svoju zamisao zahvaljujući stipendiji koju dodeljuju Ambasada Francuske i Francuski institut u Srbiji!

Svake godine oko pedeset studenata iskoristi ovu finansijsku podršku Vlade Francuske za studije u nekoj od 3500 visokoškolskih ustanova u Francuskoj.

Konkurs za stipendije 2018-2019. otvoren je do 16. marta 2018.

 Studenti mogu da konkurišu za razne programe stipendija:

  • master 2-sve oblasti
  • master 2-stipendija za bivše maturante Matematičke gimnazije u Beogradu
  • doktorat u komentorstvu
  • post master program Kopernik
  • stipendija za Nacionalnu visoku školu lepih umetnosti (ENSBA).

Podnošenje kandidatura:
Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Beograd
vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Uslovi i kriterijumi nalaze se na stranici Stipendije francuske vlade i na sajtu www.srbija.campusfrance.org
Pratite naše aktuelnosti: facebook Campus France Serbie / Studirajte u Francuskoj

Dođite na naše prezentacije studija u Francuskoj gde ćemo vam predstaviti studijske programe i sve mogućnosti stipendiranja:

Niš
28. februar 2018.
11h30 – 
Elektronski fakultet u Nišu (amfiteatar A4 u prizemlju), Aleksandra Medvedeva 14
13h45 – Filozofski fakultet u Nišu (sala 204), Ćirila i Metodija 2

Info

Podnošenje kandidatura do 16. marta 2018.
Francuski institut u Srbiji, Zmaj Jovina 11, Belgrade
vesna.adamovic@institutfrancais.rs

Uslovi i kriterijumi nalaze se na:
Stipendije francuske vlade i
www.srbija.campusfrance.org 

Ptatite nas na Facebook
Campus France Serbie/Studirajte u Francuskoj