Umetnost i kultura

Francuski institut je deo kulturnog života Srbije

Jedna od misija Francuskog instituta u Srbiji je predstavljanje Francuske kulture, održavanje izgrađenih i traganje za novim kulturnim vezama sa Srbijom. Trudimo se da omogućimo novim francuskim i srpskim generacijama da se međusobno upoznaju, a posebnu pažnju pridajemo urbanim i inovativnim kulturama.

Zato podržavamo razmene, interakciju kroz stvaralaštvo umetnica i umetnika, ali i onih koji „promišljaju“ kulturu, koji se bave pedagoškim radom u oblasti kulture, koji organizuju aktivnosti u oblastima scenskih i vizuelnih umetnosti, muzike, filma, digitalnih umetnosti, izdavaštva i debata o društvu.

Bilo da se radi o razmenama, o obukama, ili pak o pomoći u oblasti izdavaštva, Francuski institut je tu da usmerava i savetuje stručne saradnike kako da ostvare projekte, kako da traže kontakte i informacije o kulturnom životu obe zemlje.

Naše delovanje je pre svega usmereno ka srpskoj publici, širom zemlje.

Preporuka organizatorima iz Francuske: Uloga Francuskog instituta nije da organizuje turneje pozorišnih i plesnih predstava, niti raspolaže salom za njihovo održavanje. Ukoliko želite da u Srbiji predstavite neko svoje ostvarenje, preporučujemo vam da pažljivo izučite srpsku scenu, programaciju raznih ustanova i festivala i da se njima direktno obratite sa svojim predlozima. Ukoliko postignete dogovor o realizaciji nekog zajedničkog projekta, tada se vaš srpski partner i vi možete obratiti Francuskom institutu i pozvati ga na saradnju.

Preporučujemo vam da pratite naše aktivnosti pre svega tako što ćete se prijaviti za redovno dobijanje našeg mesečnog programa, a potom i putem naše facebook stranice. Tako ćete najbolje steći sliku o našim aktivnostima i o poljima moguće saradnje.