9 feb 2017 / Srbija

Fondacije Prestolonaslednika Aleksandra II

Saradnja Ambasade Francuske u Srbiji i Fondacije za obrazovanje Prestolonaslednika Aleksandra II u cilju proširenja mogućnosti  za studiranje u Francuskoj. 

Ambasador Francuske u Srbiji, g. Fransoa Gzavije Denio, i g. Dušan Babac, direktorom Fondacije za obrazovanje Prestolonaslednika Aleksandra II, potpisali su danas, 31. jula 2014. u Beogradu, u Francuskoj ambasadi, konvenciju o saradnji između naše ambasade i navedene Fondacije u cilju proširenja mogućnosti  studiranja u Francuskoj za studente iz Srbije.

Potpisana konvencija sa Fondacijom predviđa da Ambasada Francuske među dobitnicima stipendije Fondacije odabere po određenim kriterijumima (uspeh na studijama, studije master nivoa iz oblasti egzaktnih, inženjerskih i prirodnih struka, kao i iz oblasti prava i političkih nauka) one studente koji će dobiti i dopunsku stipendiju francuske vlade koja pokriva troškove obaveznih osiguranja u Francuskoj i daje status stipendiste francuske vlade koji omogućava korišćenje drugih raznih pogodnosti tokom studija.

http://pafond.rs